Co děláme

Divadlo Archa je otevřeno všem druhům scénických umění. Dramaturgie divadla nedbá na hranice mezi žánry stejně tak jako na hranice geografické, kulturní a politické. Program je tvořen vlastními uměleckými projekty a představeními umělců a souborů, které Divadlo Archa vyhledává doma i v zahraničí a zve k vystoupení na své scéně.
Každoročně vzniká v Divadle Archa několik původních projektů, které reflektují aktuální společenská témata. Od roku 2010 Divadlo Archa pořádá pravidelně mezinárodní festival dokumentárního divadla AKCENT. Dlouhodobě spolupracuje s řadou domácích a zahraničních divadel, festivalů a kulturních institucí. Významná část mezinárodních aktivit Divadla Archa je podporována z grantů Evropské komise programu Culture / Kultura. Divadlo Archa je členem IETM – mezinárodní sítě pro současná scénická umění.