Kdo jsme

Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Divadlo Archa je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. Divadlo Archa nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů. Divadlo Archa je místem mezinárodní konfrontace scénických umění. Divadlo Archa je místem setkávání různých kultur. Divadlo Archa svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. Divadlo Archa klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla. Divadlo Archa své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými názorově spřízněnými  organizacemi u nás i v zahraničí. Divadlo Archa slouží publiku, které je hledající, kritické a náročné. Divadlo Archa je veřejným fórem.

Základní data společnosti

Název: Divadlo Archa, o.p.s.
Zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 11. 09. 2002,
oddíl 0, vložka číslo 267/01
Sídlo: č. p. 1047, Na Poříčí 26, Praha 1
PSČ 110 00
Tel: (+420) 221 716 111
Fax: (+420) 221 716 666
e-mail: archa@archatheatre.cz
IČ: 26 72 30 00
DIČ: CZ 26 72 30 00
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Řídící orgány divadla

Správní rada

Předseda
PhDr. Tomáš Vrba
Místopředseda
Bessel Kok
Členové
Robert Palmer
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Ing. Pavla Petrová
Mgr. Albert Kubišta

Dozorčí rada

Předseda
JUDr. Lenka Deverová
Členové
Ing. Josef Hanuška

Ředitel divadla

Ing. Ondřej Hrab

Ke stažení

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2018
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2017
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2016
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Účetní závěrka za rok 2014
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2011
Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2010
Logo ke stažení
Divadlo Archa — velký sál

Videa