Řídící orgány Divadla Archa

Ředitel divadla

Ing. Ondřej Hrab

Správní rada

Předseda
PhDr. Tomáš Vrba

Místopředseda
Bessel Kok

Členové
Robert Palmer
Ing. Pavla Petrová
MgA. Hana Třeštíková
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Dozorčí rada

Předseda
JUDr. Lenka Deverová

Členové
Ing. Josef Hanuška
Mgr. Albert Kubišta

Základní data společnosti

Název: Divadlo Archa, o.p.s.
Zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 11. 09. 2002,
oddíl 0, vložka číslo 267/01
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 26 72 30 00
DIČ: CZ 26 72 30 00

Sídlo: č. p. 1047, Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
tel: (+420) 221 716 111
e-mail: archa@archatheatre.cz