Úvodní slovo k festivalu Akcent 2018 — Jana Svobodová a Ondřej Hrab

 

Letošní festival Akcent se po roční přestávce vrací v plné síle a neustupuje ze své náročnosti. Festival je konfrontací různých přístupů k dokumentárnímu divadlu. Představení letošního ročníku jsou proto velmi rozmanitá. Vztahují se k různým tématům: od dědictví čínské kulturní revoluce přes ohlasy pražského jara v bulharské Sofii k postojům mladých Rusů žijících u nás, divadelnímu zkoumání přenosu DNA z otce na syna, i k tomu, jak by vypadal náš život, kdyby populisté splnili vše, co slíbili, až po ty nejkrutější zločiny sériového vraha dětí. Někde ve svém základu všechna představení letošního Akcentu kladou stejné otázky: Má život stejnou cenu pro všechny? Je lidská svoboda cennější než život sám? Co vše může člověk obětovat, aby neztratil svou identitu? Proto jsme zvolili pro letošní Akcent motto: „Cena života“.

Program festivalu dává příležitost porovnat příběhy lidí, kteří bojují o svou důstojnost různými způsoby a na různých místech světa. Ve všech uváděných představeních se lidé vyrovnávají se svými traumaty, ať už tato traumata jsou způsobena dějinnými událostmi, činy jednotlivců nebo zákony dědičnosti.
Představení letošního Akcentu se dotýkají tragických, krutých a často nevyhnutelných událostí. Přesto jsou plné imaginace, metaforické obraznosti, humoru a radosti. To je možné díky samotné podstatě divadla, právě tuto podstatu divadelního umění klade festival důraz - tedy Akcent.

Festival není jen přehlídkou divadelních představení, organicky k němu patří diskuse s tvůrci, výstavy a dílny, které umělecká díla zařazují do kontextu. Zvláště dnes je důležité zdůraznit, že umění, a to divadelní zvlášť, má důležitou úlohu ve světě, kde součástí politického marketingu jsou falešné zprávy, manipulace s fakty a snaha rozdělovat společnost. Jsme přesvědčeni, že silné partnerství s lidmi, kteří nezištně pomáhají druhým, kteří kladou morálku a etiku nad osobní zisk, je povinností uměleckých organizací. Proto je součástí Akcentu akce, na které se podílí řada neziskových organizací zabývajících se migrací. Společně s nimi strávíme v Arše celý den plný příběhů, diskusí i jídla a večer oslavíme desetiletí kapely Allstar Refjúdží Band.

Festival Akcent je zde pro všechny, kterým vývoj naší země a okolního světa není lhostejný.

Ondřej Hrab a Jana Svobodová

 

Festival AKCENT
Mezinárodní festival dokumentárního divadla
25.10 – 8.12. 2018
Divadlo Archa, /Praha
www.festivalakcent.cz

#festivalakcent #cenaživota #dokument #dokumentarnidivadlo