Řídící orgány divadla

Ředitel divadla

Ing. Ondřej Hrab

Správní rada

Předseda
PhDr. Tomáš Vrba

Místopředseda
Bessel Kok

Členové
Robert Palmer
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Ing. Pavla Petrová
MgA. Hana Třeštíková

Dozorčí rada

Předseda
JUDr. Lenka Deverová

Členové
Ing. Josef Hanuška
Mgr. Albert Kubišta