Dvojí proměna aneb Kuřátko a obilí
H. Krejčí, R Matzner, V. Morávek a kol. / Divadlo Husa na provázku
 
divadlo  

možno též Slunce, seno a naprosto zbytečná ejakulace (Výborně, pavoučku! Důmyslně předeš! ) P. S. Řešení je vzkříšení. Epilog projektu DHNP Smějící se bestie.

Nejnehoráznější možná kombinace směšnosti a smutku velkého jak Centrum experimentálního divadla. Ná závěr náměsti zkroceno komedianty- Zelňák se přestává věnovat rajčatům, směje se Jiráčkovi. A Bušovi. A Hábovi, Rekovi a Kokorskému. A Davidovi, nebo Marečkové. A bestie...? Ty si samozřejmě myslí dál své, Brno voní, policie přihlíží, Zdeněk Troška zvažuje žalobu, publikum řve smíchy - a čas působí, jako by se vrátil tam, kde už byl.

Režie: Vladimír Morávek.Recenze

Morávkova inscenace (...) publikum nutí zaujímat postoje. Není ukázkou takového toho blahobytně působícího divadla, kdy se jen pasívně bavíte a pak jdete spokojeně s prázdnou hlavou domů. Provázek se touto inscenací snaží potvrdit statut scény, která je ochotná na nejrůznější způsoby riskovat a to je chvályhodné a ve výsledném dojmu určující a pozitivní.
Luboš Mareček, Český rozhlas

Husa na provázku jako experimentální scéna a protipól komerce v roli „Smějících se bestií" evokuje otázky nad divadlem, uměním, kulturou, snad i smyslem existence... Velký prostor pro pokleslost a podbízivost, tím i pro výlučnost? Jak je to s rozsáhlým prostorem mezi experimentem a „lidovou" zábavou? Proč je tak málo děl, která osloví kvantitu, aniž by slevila z kvality? Poslední provázkovská inscenace v režii V. Morávka pohledem „Smějících se bestií" může podnítit i k otázkám nad stavem společnosti.
Jaroslav Štěpaník, Literární noviny

 

Smějící se bestie

Divadlo Husa na provázku pořádá ve dnech 13. – 18. dubna 2016 v divadle Archa přehlídku DIVADLO V POHYBU X: POTRHÁNI SMÍCHEM. Páteří festivalu bude premiéra souborného provedení inscenačního projektu Smějící se bestie, na kterém Provázek pracoval tři roky a vyzval k jeho realizaci výkvět české režie. Tento projekt se zabývá fenomény, které úzce souvisí s poetikou našeho divadla: groteskou, smíchem, humorem… Smích jako zbraň - je přitom základní teze.

Vedle pěti inscenací, jednoho intermezza a šesti kabinetů přinese přehlídka také sérii akcí, jimiž chceme připomenout a přiblížit další mimořádné jevy v oblasti českého humoru a satiry. Zároveň se jedná o fenomény, které ze své podstaty vybízejí k aktivnímu nazírání světa a jež přirozeně vedou diváky ke sledování toho, co se kolem nich děje. Vesměs se jedná o divadelní tvůrce, případně o tvůrce, kteří z divadla vycházejí či s divadly spolupracují, zároveň ale mapujeme jevy, které přestupují oblast divadla a vstupují do dalších oblastí české kultury a společnosti.

www.provazek.cz

Kredity

Režie: Vladimír Morávek
Dramaturgie: Simona Petrů
Scéna: Martin Ondruš
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
Hudba: David Smečka
Inspice: Zuzana Měřínská

Premiéry: 7. a 8. května 2015 na Alžbětinské scéně Divadla Husa na provázku- poté,co se divadlo propadne, na Zelném trhu poblíž kašny-

Osoby a obsazení:
Režisér na konci cest
ONDŘEJ JIRÁČEK
Dramaturgyně (miluje Režiséra)
JAKUB REK
První herec (hraje Zdeňka Trošku)
MICHAL HÁBA
Poslední herec (hraje Halinu Pawlowskou)
DALIBOR BUŠ
Správce budovy
ONDŘEJ KOKORSKÝ
Autor na telefonu
DAVID JANÍK
Jiřina Jirásková s konvičkou v ruce
DAVID JANÍK
+ ŠIMON BENDA + LÁSKA OPRAVDIVÁ
Principál - euforik
MICHAL HÁBA
Pantalon - lakomec
ONDŘEJ JIRÁČEK
Aramantus - capitano
ONDŘEJ KOKORSKÝ
Onufria - žena Pantalonova
DAVID JANÍK
TEREZA MAREČKOVÁ
Čarodějnice - hrůzný zjev, hoří po celou dobu, co je na jevišti
DALIBOR BUŠ
Soudce, Biřic, Lid, Stráž, Vycpaný papoušek a další potvory
DALIBOR BUŠ
JAKUB REK
+ MICHAL HÁBA + ŠIMON BENDA + LÁSKA OPRAVDIVÁ