FLAB – Putovní laboratoř divadelní praxe

Co je putovní laboratoř?

Putovní laboratoř divadelní praxe FLAB vychází z dlouholeté zkušenosti jejích členů založené na vlastní umělecké práci, dílnách ve specifických lokalitách a metodě, kterou tým uplatňuje v rámci Mezinárodní letní školy divadla v sociálním kontextu.
Společným jmenovatelem všech oblastí činnosti FLAB je otázka, jak mohou umělecké aktivity ovlivňovat aktuální společenskou situaci. Tým FLAB vyučuje formou divadelních dílen postupy založené na principu sdílené zkušenosti a respektu k tvůrčí osobnosti jejích účastníků. Důraz je kladen především na experiment a hru jako tvůrčí východisko jednotlivých divadelních složek. Světla, video, zvuky, to vše je stejně důležité jako herecká, režijní i dramaturgická práce.

FLAB je projektem Divadla Archa. Jejími členy jsou režisérka Jana Svobodová, zvukový designér a hudební skladatel Jan Burian ml., multimediální umělec Jaroslav Hrdlička a produkční a koordinátorka aktivit, Romana Sekáčová. Hostujícím členem je světelný designer Pavel Kotlík.

Více na https://www.flyinglaboratory.cz/

 

FLAB připravuje nový projekt s názvem  „Ti, kteří mluví sami za sebe".

Umělci zvou do kreativního procesu všechny, bez ohledu na věk, vzdělání, povolání, kulturní kořeny, národnost atd.  Projekt nabízí možnost sdílet silný příběh, zkušenost nebo názor s ostatními. Účastníci prožijí dobrodružství divadelní tvorby od nuly.

Součástí přípravy projektu byly úvodní dílny režisérky Jany Svobodové.  
Vzhledem k velkému ohlasu a naplnění kapacity je plánovaný termín úvodní dílny dne 21.2.2020 zrušen.

První fáze projektu proběhne v březnu 2020 formou čtyř víkendových divadelních workshopů.

více o projektu „Ti, kteří mluví sami za sebe" na https://www.divadloarcha.cz/cz/articles/detail/265

 

Hlavní východiska putovní laboratoře

  • Jak může rozhovor s druhým vést ke scénáři?
  • Jak může zvuk ovlivnit téma celého představení?
  • Kdy může být video partnerem nebo tvořit prostor?

Co je cílem dílen?

●    Hledat formou tvůrčí práce nové cesty ke komunikaci mezi umělci a reprezentanty sociálních skupin.
●    Definovat a pojmenovat divadelní postupy, které umožní účastníkům dílen rozvoj jejich odborné praxe.

Pro koho jsou dílny určeny?

●    Pro aktivní odborníky se zaměřením na rozvoj občanské společnosti: sociální pracovníky, pedagogy, členy organizací, které pracují se sociálně specifickými skupinami, a další zájemce.
●    Pro umělce se zkušenostmi v oblasti sociálně specifického divadla: režiséry, dramaturgy, performery, hudebníky, výtvarníky, tanečníky a další, kteří dále chtějí v této oblasti rozvíjet své schopnosti.
Práce s lidmi, kteří nemají žádné umělecké vzdělání, může být přínosnější než práce s profesionály. Stejně tak by profesionálové měli mít praktické zkušenosti s jinými uměleckými obory, ne pouze s těmi, které jsou jim vlastní.

 

Lektoři

Jana Svobodová: Metoda úhlů pohledu
Východiskem a základní linkou ateliéru Jany Svobodové je pojem “extrémní naslouchání”. Jedná se o specifickou dovednost, která je nezbytně nutná v procesu kreativní práce. Na základě metody úhlů pohledu budou mít účastníci ateliéru možnost objevovat svůj vlastní osobitý kreativní potenciál. Součástí ateliéru bude aktivní tvůrčí práce a její soustavná reflexe ve skupině. Cílem ateliéru je pojmenovat kroky, které budou sloužit jako nástroje k následné samostatné práci ve vlastním profesním životě.

Jaroslav Hrdlička: Video art a příběh
V ateliéru Jaroslava Hrdličky se účastníci zaměří na využití videa v kontextu divadelní tvorby. V této dílně projdou procesem od získání nahrávky přes zpracování až po prezentaci videa na scéně. Cílem ateliéru je rozšířit multimediální znalost v závislosti na profesi a individuální potřebě každého účastníka. Lektor bude zdůrazňovat různorodost zdrojů a přístupů. Součástí ateliéru budou také další umělecké disciplíny, jako je scénické kreslení pomocí tabletu, užití “živé kamery”, využití projektoru jako světelného zdroje, VJ-ing, video-mapping, programování, animace, synchronizace, efekty, magie, iluze a další techniky.

Jan Burian ml.: Hudba a zvuk jako nedílná součást scénické akce
Předmětem ateliéru Jana Buriana bude poslouchání, slyšení a naslouchání jako tři základní elementy zvukového designu scénické akce. Seznámíme vás s různými způsoby hudební tvorby a rozdílným využitím hudby a zvuku v kreativní divadelní práci. Budeme nahrávat a dále zpracovávat autentický zvukový materiál. Vybereme vhodné technické vybavení v závislosti na charakteru zvukového zdroje, na dané divadelní situaci či individuální schopnosti tvůrce a budeme hledat osobitý hudební jazyk. Ateliér je určen začátečníkům i pokročilým. Hudební ani technické znalosti nejsou podmínkou. 

 

Kontakt

Romana Sekáčová, koordinátorka aktivit FLAB
romana.sekacova@divadloarcha.cz

 

 

Proběhlé akce:

FLAB: Kouzlo rozhodnutí
Evropský parlament, House of European History, Brusel, 4. května 2019, 14.00 – 17.00

Putovní laboratoř divadla Archa představí v Evropském parlamentu v Bruselu svůj participativní program. Interiéry a okolí Domu evropských dějin se promění v galerii s interaktivními instalacemi, které spojuje téma demokracie a svobody hlasování. Pod vedením českých umělců budou návštěvníci vytvářet různá audio-vizuální díla, která se týkají momentu rozhodování.
Flying Laboratory of Theatre Practice / FLAB tvoří Jana Svobodová (koncept a režie), Jan Burian ml. (hudba a zvukové instalace), Jaroslav Hrdlička (videoart).
Více o akci: https://historia-europa.ep.eu/cs/node/857

 

Mýty a démoni, Brusel, BOZAR
3. prosince, 2018

Interaktivní program pro závěrečný večer, participativní debata o ročním projektu "1918 Evropské sny o modernitě".
https://www.bozar.be/en/activities/149030-myths-and-demons

 

Putovní laboratoř divadelní praxe, společný projekt s organizací British Council

15. – 17. 2. + 22. – 24. 2. 2019
Ostrava / Kulturní centrum Cooltour
1. – 3. 3. + 15. – 17. 3. 2019
Ústí nad Labem / Veřejný sál Hraničář

Umělecký tým Divadla Archa představil formou divadelních dílen postupy, které vycházejí z principu sdílené zkušenosti a respektu k tvůrčí osobnosti jejích účastníků. Důraz byl kladen především na experiment a hru jako kreativní východisko jednotlivých divadelních složek. Britská expertka na komunitní umění, Dr. Selina Busby, seznámila účastníky dílen s dlouhodobou praxí uměleckých organizací Spojeného království v oblasti komunitního a aplikovaného divadla. 

Tento projekt inicioval a financoval British Council jako součást projektu Lidé lidem / People-to-People Central Europe”, jehož hlavním cílem je propojování komunit s omezeným přístupem k mezinárodním sítím ve střední Evropě. Projekt Lidé lidem poskytuje příležitost pro společnou reflexi a výměnu zkušeností, znalostí a nápadů v oblasti řešení různých společenských problémů. Projektové aktivity jsou zaměřené na posílení společenské soudržnosti a na nové způsoby navazování dialogu jak v rámci různých sociálních skupin tak mezi nimi.

Projekt byl financován britským Ministerstvem zahraničních věcí a realizován organizací British Council ve spolupráci s českými partnery: Divadlo Archa, organizace Arpok a organizace P3 – People, Planet, Profit.

Ohlasy v tisku:

Divadlo může pomoci řešit sociální problémy — ČTK České noviny, 10.01.2019

Rozhovor s režisérkou Janou Svobodovou – „Zajímají nás lidé, kteří se potřebují prostřednictvím divadla vyslovit“ — ČTK České noviny, 21.02.2019

Reportáž z ostravské části projektu — Putovní laboratoř divadelní praxe přivádí na scénu lidi z různých míst — ČTK České noviny, 28.2.2019

Putovní laboratoř divadelní praxe vybízí své studenty k experimentu — ČTK České noviny, 22.3.2019

 

 

#FLAB #putovnilaborator

Ke stažení

Putovní laboratoř divadelní praxe — pozvánka (pdf)