Co je Archa.lab

Archa.lab je vzdělávacím programem Divadla Archa, je platformou pro svobodné hledání osobitého uměleckého výrazu. Ateliéry, dílny a další aktivity jsou místem pro experiment a nové objevy. Archa.lab je průsečíkem setkávání všech generací. Archa.lab je otevřen všem bez rozdílu věku, vzdělání, kulturního a geografického zázemí. Archa.lab je místem pro radost z tvorby. Tak jako v každé jiné laboratoři i v laboratoři Divadla Archa,  vznikají mícháním, slučováním, extrahováním, absorbováním a dalšími procesy nové látky, jevy, situace a obrazy.


PROGRAM ARCHA.LAB

•    Ateliéry pro dospělé a děti/ veřejnost
•    Rezidenční program / profesionální divadelní tvůrci
•    Setkání a debaty / veřejnost
•    Program pro školy - Archa školám / studenti a pedagogovéNoví rezidenti Archa.lab

Rezidenci pro sezónu 20/21 získala skupina SZ Taneční grupa s projektem Principy komunikace, kterou vede choreograf a tanečník Eduard Adam Orszulik.
Vedení Divadla Archa zaujala odvážná strategie kombinací výtvarných, choreografických, technologických a textových postupů. Divadlo Archa poskytne mladým umělcům prostor, technické a produkční zázemí, finanční podporu a podporu PR.
Více o skupině: www.sznadruhou.czAteliéry Archa.lab opět odloženy!

 

Milí účastníci ateliérů Archa.lab,

vzhledem k rychle se zhoršující situaci spojené s pandemií Covid-19, jsme nuceni přistoupit k ochrannému opatření.
Plánované otevřené hodiny a následné pravidelné kurzy ateliérů pro děti i dospělé se do odvolání nebudou konat.

Těm z vás, kteří si zakoupili kurz online přes GoOut bude platba v plné výši vrácena zpět na účet automaticky do dvou týdnů. V případě nákupu osobně na pokladně Divadla Archa, Vám platbu za kurzovné vrátíme v hotovosti do 30. října 2020.
 
Vím, že z této zprávy nemáte radost. Věřte nám, že nás k tomuto kroku vedla zralá úvaha, která vychází z vědomí odpovědnosti za zdraví a bezpečnost nás všech.

Děkuji za pochopení,
za vedení Divadla Archa,

Jana Svobodová, umělecká vedoucí Archa.lab

Pro případné dotazy, prosím, kontaktujte produkční Archa.lab Romanu Sekáčovou na romana.sekacova@divadloarcha.cz nebo tel. 602 695 044.

 

 


ATELIÉRY ARCHA.LAB
Dospělí


 
Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové kategorie I


Úterý / 18 30 - 20 00
Úterý / 22.9. první otevřená hodina ZDARMA
Cena ateliéru/ 14 lekcí- 2 800 kč,-
Lektorka/ Veronika Knytlová
„Ateliér nabízí úvod do fyzického a tanečního divadla. Osu naší práce bude tvořit improvizace a hra. Hledání a následné posouvání hranic pohybových možností vlastního těla. Imaginace jako fyzická odpověď formou úkolů a cvičení. Posilování důvěry k vlastnímu tělu. Ateliér je určen všem věkovým kategoriím, začínajícím tanečníkům a všem, kdo se zabývají nebo chtějí zabývat tancem.“ Veronika Knytlová, lektorka.Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové kategorie II


Čtvrtek/ 17 30 - 19 00
Čtvrtek /24.9. první otevřená hodina ZDARMA
Cena ateliéru/14 lekcí- 2 800 kč,-
Lektorka/ Veronika Kacianova

„Taneční a pohybový ateliér fyzického divadla je otevřený všem, kteří chtějí využívat tanec a pohyb k vlastnímu vyjádření. Budeme  postupovat přes poznávání anatomických zákonitostí a improvizaci k hledání vlastního výrazu. Naším prostředkem budou taneční a pohybové hry, které otevřou svět imaginace otevřený  práci s vlastní energií i energií skupiny. Budeme pracovat s principem vztahu těla a mysli, který je od nepaměti zapsán v každém z nás.“ Veronika  Kacianova, lektorka.Děti

Hýbánky, dramaťáček pro nejmenší děti


Úterý 15 30
Úterý 22.9./první otevřená hodina ZDARMA
Cena ateliéru /14 lekcí- 2 800 Kč,-
Lektorky / Karolína Křížková, Veronika Knytlová

„Náš  ateliér pro nejmenší děti se formou přirozených her zaměřuje na poznávání těla, mysli, dechu, probouzení a tříbení smyslů. Organicky propojujeme nejrůznější žánry – pohyb, hlas, zvuk a výtvarnou tvorbu. Namísto nároku na výkon dáváme prostor kreativitě a radosti z ní. Rozvoj tvořivosti a fantazie doplňujeme podporou optimálního rozvoje motoriky.“
Karolína Křížková a Veronika Knytlová, lektorkyTaneční ateliér pro děti od 4 do 6 let


Čtvrtek 14 00
Čtvrtek 24.9. /první otevřená hodina ZDARMA
Cena ateliéru/14 lekcí- 2 800 Kč,-
Lektorka/ Veronika KacianovaTaneční ateliér pro děti od 7 do 12 let


Čtvrtek 15 15
Čtvrtek 24.9. první otevřená hodina ZDARMA
Cena ateliéru/14 lekcí- 2 800 kč,-
Lektorka/ Veronika Kacianova
„Ateliéry pro malé a větší děti  jsou založeny na přirozeném pohybu, dětské fantazii a vědomé práci s tělem. Prostřednictvím improvizací, přirozeného pohybu a hudby budeme rozvíjet osobité vnímání pohybu každého dítěte. Společné objevy propojíme v zážitek, který umožní dětem poznat spontánní radost z tance.“ Veronika Kacianova, lektorka

 

Kontakt

Romana Sekáčová, produkce Archa.lab
E: romana.sekacova@divadloarcha.cz

 

fb icon Archa.lab je na Facebooku!   www.facebook.com/Archa.lab