Archa.Fresh / VÝZVA PRO LEDEN – BŘEZEN 2021

5. 3. 2020

Výzva je určena mladým tvůrcům v oblasti současného divadla, tance a dalších interdisciplinárních scénických umění.
Cílem výzvy je vybrat ve spolupráci s dramaturgickou radou Divadla Archa umělecký projekt, který bude realizován v lednu - březnu 2021. Jedná se o projekt již existující, vznikající, nebo zcela nový. Výsledkem bude scénický tvar, který by mohl být reprízován v rámci dramaturgického modulu Archa.Fresh na scéně Divadla Archa a na zájezdech v ČR i v zahraničí.

Dramaturgický modul Archa.Fresh je zaměřen na tvorbu mladých divadelních umělců a je pevnou součástí dlouhodobého programu Divadla Archa.

Předkládané projekty budou splňovat tyto podmínky:
•    Inscenace vznikne formou kolektivní tvorby (devised theatre).
•    Vyznění inscenace bude v souladu s dramaturgickým zaměřením Divadla Archa.
•    Tvůrci dodrží předem dohodnutý rozpočet.
•    Tvůrci dodrží dohodnutý harmonogram.
•    Tvůrčí tým má nejvíce 7 členů.  

Divadlo Archa tvůrcům zajistí:
•    Finanční vklad do projektu na pokrytí honorářů tvůrců dle licenčních smluv a nákladů na výrobu inscenace. Přesná částka bude určena na základě vybraného projektu.
•    Produkční zázemí
•    Konzultace během tvůrčího procesu
•    Technické, produkční a personální zajištění
•    Prostory pro zkoušky a prezentaci
•    Napojení na partnerské sítě Divadla Archa
•    Propagaci

Předpokládaný harmonogram tvorby inscenace:
•    1. březen – 15. duben 2020 – příjem návrhů projektů
•    16. duben – 19. květen 2020 hodnocení návrhů vedením Divadla Archa po konzultaci s Dramaturgickou radou.
•    20. květen 2020 – oslovení vybraného projektu.
•    Červen – prosinec 2020 – výzkum k projektu.
•    Leden – březen 2021 – Realizace projektu
•    Výzkum ke zvolenému tématu – 30 dní
•    Zkoušení ve studiu – 30 dní
•    Prezentace work in progress uprostřed pracovního cyklu
•    Zkoušení ve velkém sále Divadla Archa – 6 dní
•    Premiéra a 2 reprízy

Součástí předloženého projektu bude:
•    Obsahové odůvodnění
•    Společenský kontext
•    Jmenovitý seznam tvůrců včetně životopisů
•    Videozáznamy předchozích prací týmu nebo jeho členů
•    Základní produkční plán
•    Navrhovaný rozpočet včetně rozpočtu na reprízy

Archa.Fresh
Dramaturgický modul zaměřený na mladé tvůrce navazuje na úspěšný program rezidencí, které se v minulosti ukázaly jako důležitý nástroj pro rozvoj pražské a české divadelní scény. Navazuje na úspěšné rezidence mladých tvůrců v rámci programu Archa.Lab (SKUTR, Rostislav Novák, VerTeDance, Spielraum Kollektiv), kteří nadále určují směr českého divadelního a tanečního umění. Rezidence Archa.Lab byla pro tyto tvůrce výzvou k experimentu a hledání originálního divadelního jazyka s veškerou podporou profesionálního týmu Archy. Představení, která v Arše vytvořili, se stala důležitým odrazovým můstkem pro jejich další tvorbu.
V první výzvě Archa.Fresh byl ke spolupráci vybrán projekt Dům bez spánku kolektivu Nesladim Lindy Duškové a Lucie Špačkové, který se za pomoci divadelních nástrojů věnuje destigmatizaci duševních chorob. Projekt Dům bez spánku tématizoval spánkové poruchy a vznikl v úzké spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.
Mladí tvůrci v rámci modulu Archa.Fresh budou mít možnost naučit se pracovat v profesionálních podmínkách, nezávisle a inovativně reflektovat vybrané téma a současně se v praxi naučit produkčním postupům včetně propagace, rozpočtování či fundraisingu.
Mladí tvůrci přivedou do Divadla Archa nové publikum, které má odvahu riskovat a testovat neověřené postupy.
Navrhované projekty zašlete do 15. dubna 2020 na jindrich.krippner@archatheatre.cz

Ke stažení