Veřejná výzva – nový divadelní projekt

5. 12. 2019

Máte silný příběh, zkušenost nebo názor, které chcete sdílet s ostatními? Chcete prožít dobrodružství divadelní tvorby od nuly?

Projekt staví na dlouhodobých zkušenostech umělců, členů FLAB, s prací na projektech dokumentárního divadla. Jejich práce je založena na zapojování lidí s různou životní a profesní zkušeností do tvůrčího uměleckého procesu. Východiskem je vždy vzájemné sdílení zážitků, zkušeností a osobních příběhů. Principem je respekt k tvůrčí osobnosti každého z účastníků procesu. Během praktických workshopů každý z umělců FLAB nabídne vlastní specifický přístup k práci. Jana Svobodová se bude zabývat slovem ve vztahu k prostoru a času. Jan Burian ml. představí principy práce se zvukem a hudbou. Jaroslav Hrdlička se bude věnovat využití medií pro účely divadelního vyjádření. Součástí bude dílna světelného designu Pavla Kotlíka.

  • Téma projektu nebude stanoveno dopředu, zůstane otevřené a proměnlivé.
  • Účastníci workshopů by měli být ochotni experimentovat, hrát si a průběžně proces reflektovat.
  • K účasti na projektu se může přihlásit kdokoli bez ohledu na věk, vzdělání, povolání, kulturní kořeny, národnost atd.  


► Klíčová slova k tvůrčímu procesu: citlivost / paměť / respekt

► Fáze 1 / březen 2020 / čtyři víkendové divadelní dílny

Během nich umělci FLAB zapojí účastníky do otevřené tvůrčí práce a nabídnou jim „nástroje“ pro vlastní umělecké objevy.  

Workshopy v první fázi projektu budou pro účastníky zdarma.

► Fáze 2 / květen 2020 / umělecká tvorba & work in progress

Na základě výsledku workshopů si členové FLAB zvolí spolupracovníky pro druhou fázi projektu, která se bude odehrávat v květnu 2020. Od druhé fáze projektu budou účastníci za svou práci finančně odměněni. 

Třetí fáze projektu na podzim 2020 by měla vyústit v divadelní představení. Výsledné představení by mělo být premiérově uvedeno v Divadle Archa na přelomu sezóny 2020/2021.  

► Jak se přihlásit:

Zájemci zašlou do 15. ledna 2020 motivační dopis, životopis, přehled svých časových možností a případné další relevantní informace produkční FLAB Romaně Sekáčové na adresu: romana.sekacova@archatheatre.cz

Podrobnosti o práci FLAB naleznete na www.flyinglaboratory.cz

► Otevřeno všem:

Součástí přípravy projektu budou i dílny režisérky Jany Svobodové.
Vždy v pátek od 18:00-20:00 ve Studiu Archy.
14. 2., 21. 2. 2020

Vstup volný na základě registrace: romana.sekacova@divadloarcha.cz