Archa.školám

Prostor pro aktivní setkávání žáků základních a studentů středních škol se současným divadlem.

●    Představení soudobého divadla
●    Debaty s tvůrci
●    Interaktivní dílny dokumentárního divadla pro studenty
●    Interaktivní dílny dokumentárního divadla pro pedagogy
●    Komentované prohlídky zázemí Divadla Archa
●    Divadelní skupina

Divadlo Archa se dlouhodobě orientuje na dokumentární divadlo a divadlo se sociálním přesahem. V rámci programu Archa školám nabízíme dopolední uvedení představení pro školy, vždy doprovázené debatou s umělci po skončení představení. Studenti tak přirozeně vstupují do dialogu s tvůrčím týmem. V komunikaci s učiteli vznikají také pracovní listy, které propojují umělecký zážitek z divadelního představení a vybraný školní předmět. Součástí programu Archa školám je velmi oblíbená prohlídka zázemí Divadla Archa. Historický kontext budovy je pevně svázán s tvorbou významného českého divadelního inovátora E. F. Buriana.
Program Archa školám klade důraz na rozvoj kritického myšlení, aktivního občanství a umění otevřené a kultivované debaty.

Dopolední představení s diskuzí 2019/2020

► Vstupné: 120 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Po každém představení následuje moderovaná diskuze s tvůrci a pro vybraná představení nabízíme také metodické listy.
► S objednávkami či s dotazy týkajícími se vhodnosti programu pro vaše studenty se obracejte na jitka.kostelnikova@archatheatre.cz nebo 737 56 44 65. 

Termíny:

Poslechnout Franze
17. 3. 2020 10:00
26. 5. 2020 10:00

Spielraum Kollektiv / Archa.lab – Fidlovačka aneb Kdo je my?
27. 3. 2020 10:00

Multimediální představení: Rusáci?
3. 3. 2020 10:00
19. 5. 2020 10:00

Nesladim - Dům beze spánku
22. 5. 2020 10:00

Virtual Ritual
5. 6. 2020 10:00

Žlutá tma
12. 6. 10:00

 

Kreativní dopoledne v Arše

Prostor pro setkání se současným divadlem pro studenty (12+)
Vstupné: 150 Kč / kapacita 60 míst / pedagogický doprovod zdarma
Termín: 19. 5. 2020

Jde o nový formát setkání se se současným divadlem, ve kterém se prolíná zážitek z prostoru divadla, inscenace a dílny. Dopolednem vás provedou tvůrci inscenace Rusáci? a současně lektoři dílen dokumentárního divadla: Jana Svobodová, Jan Burian ml. a Jaroslav Hrdlička.

EXKURZE: 20 min
Vstoupíte do místa, ve kterém rezonuje divadelní historie v kontextu současné tvorby a seznámíte se s architektonickým konceptem „tekutého“ prostoru a divadla jako místa neustálé proměny. Nahlédnete do zákulisí divadla, které se zrodilo ve funkcionalistickém paláci, zažilo avantgardní i sociálně realistickou éru režiséra E. F.Buriana a v roce 1994 se stalo hlavní scénou pro současné umění v Praze.
MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ RUSÁCI?: 80 min
Procházka příběhem Divadla Archa končí v malém sále. Zde v roli diváka budete sledovat na půdorysu hry nových technologií příběhy mladých Rusů žijících v Čechách. Tvůrci inscenace pokládají otázku, jak se vyrovnávají mladí Rusové žijící v Čechách s českým historickým komplexem způsobeným invazí v srpnu 1968? Rok 1968 tvoří kontext pro emotivní výraz sdíleného traumatu. Jeviště je prostor, kde je možné navrátit paměť, relativizovat stereotypy, rozbíjet klišé a narušovat schémata. Společně projdete metaforickou cestou vytyčenou předsudky, mýty, láskou, nenávistí, strachem i odvahou.
DISKUZE: 20 min
Po představení budete mít příležitost sdílet s tvůrci své dojmy, emoce a klást jim otázky.
DÍLNA: 60 min
V závěrečné části programu budete mít možnost vstoupit do situací, ve kterých byli před chvílí sami performeři. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se pracuje na scéně se světlem, s projekcí. Prozkoumáte, co určuje váš pohyb na scéně a jak se pracuje s emocemi.  Zjistíte také, jak vzniká videoart a zvukový a světelný design.

 

Interaktivní dílna dokumentárního divadla pro pedagogy (6 hod / 25 účastníků / 600 Kč) 

Tvůrci dokumentárního divadla Jana Svobodová, Jan Burian, Jaroslav Hrdlička a Pavel Kotlík připravili program pro učitele a lektory, ve kterém si mohou prakticky vyzkoušet hudební, vizuální a dramatické postupy dokumentárního divadla. Účastníci zjistí, co to dokumentární divadlo je, jaká je jeho poetika a jaká společenská témata může reflektovat. Praktická dílna se také věnuje propojení postupů dokumentárního divadla a výuky. Dílna je určena pedagogům, kteří mají odvahu objevovat nové kreativní postupy výuky.

Během dílny je zajištěno drobné občerstvení, účastníci získají certifikát.

Termíny: 23. 3. 2020 (Divadlo Archa)
Registrace: jitka.kostelnikova@archatheatre.cz 

Ohlasy
„Odnáším si nadšení pro improvizaci - využití zdrojů "tady a teď", chuť plněji využít osobních příběhů a vůbec osobních kvalit v jakémkoli týmu, ať už s kolegy či s dětmi. Zapůsobilo na mě i vážné pojetí hry - jako prostředku hlubšího naladění se na skupinu, jako bezpečného prostoru, který umožňuje pobýt ve vážném tématu.“ 
Michaela Matysová, Dílna pro pedagogy, leden 2020

Oba ateliéry, které jsem absolvovala, pro mě byly přínosem, ale ten hudební mě naprosto nadchnul!“ 
Petra Hynčíková, Dílna pro pedagogy, leden 2020

 

Interaktivní dílna dokumentárního divadla pro studenty (3 hod / 50 studentů / 150 Kč) 

Oblíbené interaktivní dílny zaměřené na principy dokumentárního divadla představují umělecký proces založený na společné tvorbě a práci s reálnými zdroji. Účastníci se ve spolupráci s profesionály seznámí se základy světelného a zvukového designu, videoartu, tvorby textů a improvizace v prostoru. Dílnu vedou autoři inscenací dokumentárního divadla Jana Svobodová, Jan Burian, Jaroslav Hrdlička a Pavel Kotlík.
Ohlasy
Na divadelním workshopu se mi líbilo, jak naše třída nebyla v jednom týmu, protože si myslím, že bychom nic nestihli. Jako další se mi líbilo, jak se každá skupina naučila něco jiného. Byla bych moc ráda, kdybychom se tam v budoucnu vypravili na další workshopy."
Anna, Veselá škola, Soukenická, Praha 1

Já jsem tam vůbec nechtěl, ale i tak jsem tomu chtěl dát šanci. A nakonec mě to velmi příjemně překvapilo, naučil jsem se všímat si maličkostí, a uvědomil jsem si, že každá věc má svůj příběh. Takže za mě to bylo fajn."
Prokop, Veselá škola, Soukenická, Praha 1

Hodnocení dílny na webu Gymnázia Příbram

Termíny: 14. 2., 16. 4., 4. 5. 2020 (Divadlo Archa) 

► Počet účastníků: 2 třídy (každá z jiné školy), max. 50 žáků.
► Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a studenty víceletých gymnázií.
► Účastnický poplatek: 150 Kč.
 
 

Komentovaná prohlídka zázemí Divadla Archa s workshopem (90 min / 30 studentů / 90 Kč / pedagogický doprovod zdarma)

Vstoupíte do místa, ve kterém rezonuje divadelní historie v kontextu současné tvorby a seznámíte se s architektonickým konceptem „tekutého“ prostoru a divadla jako místa neustálé proměny. Nahlédnete do zákulisí divadla, které se zrodilo ve funkcionalistickém paláci, zažilo avantgardní i sociálně realistickou éru režiséra E. F. Buriana a v roce 1994 se stalo hlavni scénou pro současné uměni v Praze.

Terminy: dle individuální domluvy – při spojení s návštěvou představení je prohlídka zdarma.

 

Divadelní skupina

Program Archy, kde motivujeme žáky a studenty, aby vzali své rodiče nebo učitele do divadla a celé skupině nabízíme lístky za studentské ceny. Podporujeme tak aktivní zájem mladých lidí o současné umění. Zajímá-li vás tento program a chcete být informováni o nabídce představení pro Divadelní skupinu, napište.

 

Kontakt

Jitka Kostelníková
E: jitka.kostelnikova@archatheatre.cz
T: +420 737 564 465

 

Newsletter

Přeji si odebírat informace o programu Archa.školám

 

#archaškolám #divadloproškoly #interaktivnidilna #dilnapropedagogy

 

Tento projekt byl realizován za finanční podory programu Kultura Evropské unie.

Theatron